Yasal DüzenlemelerKDV Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.Versiyon 17 olmuştur.*KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir.*e-fatura versiyonunda değişiklik olmuş UBL-TR1.2 ye geçiş yapılmıştır.UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19.10.2015 saat 10:00 olarak GİB tarafından 10.09.2015 tarihinde yapılan duyuru ile 19.10.2015 tarihine ertelenmiştir*01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı…