e-Fatura versiyonunda değişiklik olmuş UBL-TR1.2'ye geçiş yapılmıştır. e-Arşiv faturalarının gönderilmesi sağlanmıştır.Adres tanımlarına UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adres numarası eklenmiştir.Banka hesap ekstrelerinin programa aktarılması eklenmiştir.Kredi takip modülü eklenmiştir.Yeni veri analiz kübü eklenmiştir. Tarayıcı olarak Chrome kullanan kullanıcılarımız mevcut analiz küblerini kullanamadıkları için eklenen yeni veri analiz kübünü kullanabilirler.Personel modülü raporlarına, icmal…